Komunikazioko graduko euskal ikasleen matematika-antsietatea neurtzeko RMARS galdetegiaren euskarazko bertsioaren garapena

Laburpena

Datuek gero eta presentzia handiagoa duten egungo errealitate konplexua ulertzeko gaitasunari eragiten dioten faktore mugatzaileen artean kokatzen da matematika-antsietatea. Kazetariek datuetan oinarritutako informazioaren zabalkundean jokatzen duten bitartekari paper nabarmena dela eta (Kovach eta Rosenstiel, 2014), ikerketa-objektu esanguratsua dira, bereziki zabaldua egonik kazetaritzako ikasleak “matematikarekin txarrak” direla (Bradshaw, 2018; Maier, 2002). Ikerlan honek Deustuko Unibertsitateko Komunikazioko graduko 185 ikasleren matematika-antsietatea neurtzen du, eta antsietate honek haien matematika-errendimendua zein neurritan oztopatzen duen. Aldi berean, neurketa hori egiteko euskarazko tresna proposatu eta balioztatzen du, euskal hiztunek ohikoa ez den hizkuntzan matematikekin aritzean jasan dezaketen antsietate gehigarria saihestu eta hizkuntza-aldaketaren eragina ikertzeko helburuz.

Erreferentziak

Alexander, L. & Martray, C. (1989). The development of an abbreviated version of the mathematics anxiety rating scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 22:143–150.

Ashcraft, M. H. (2002). Math anxiety: Personal, educational, and cognitive consequences. Current Directions in Psychological Science, 11(5):181–185.

Baus, R. D. & Welch, S. A. (2008). Communication students’ mathematics anxiety: Implications for research methods instruction. Communication Research Reports, 25(4):289–299.

Bradshaw, P. (2018). Data journalism teaching, fast and slow. Asia Pacific Media Educator, 28(1):55–66.

Dehaene, S., Spelke, E., Pinel, P., Stanescu, R., & Tsivkin, S. (1999). Sources of mathematical thinking: behavioral and brain-imaging evidence. Science, 284(5416):970–974.

Dowker, A., Sarkar, A., & Looi, C. Y. (2016). Mathematics anxiety: What have we learned in 60 years? Frontiers in Psychology, 7.

Dreger, R. M. & Aiken, L. R. (1957). The identification of number anxiety in a college population. Journal of Educational Psychology, 48(6):344–351.

Eustat (2022). Unibertsitatetik kanpoko araubide orokorreko irakaskuntzetan matrikulatutako ikasleak, euskal aen, lurralde eta irakaskuntza-mailaren arabera, zentroaren titulartasunari eta hizkuntza ereduari jarraiki. datu- aurrerapena. 2022/23.

Gough, O. P. S. M. F. (1954). Why failures in mathematics? mathemaphobia: Causes and treatments. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 28(5):290–294.

Hembree, R. (1990). The nature, effects, and relief of mathematics anxiety. Journal for Research in Mathematics Education, 21(1):33–46.

Kovach, B. & Rosenstiel, T. (2014). The Elements of Journalism. Three Rivers Press, New York, 3 edition.

Ma, X. (1999). A meta-analysis of the relationship between anxiety toward mathematics and achievement in mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 30(5):520–540.

Maier, S. R. (2002). Numbers in the news: a mathematics audit of a daily newspaper. Journalism Studies, 3(4):507–519.

Maier, S. R. (2003). Numeracy in the newsroom: A case study of mathematical competence and confidence. Journalism & Mass Communication Quarterly, 80(4):921–936.

Meyer, P. & Institute, P. (1998). Mathematics competency test for journalists.

Núñez Peña, M. I., Suárez Pellicioni, M., Guilera, G., & Mercadé Carranza, C. (2013). A spanish version of the short mathematics anxiety rating scale (smars). Learning and Individual Differences, 24:204–210.

Richardson, F. C. & Suinn, R. M. (1972). The mathematics anxiety rating scale: Psychometric data. Journal of Counseling Psychology, 19(6):551–554.

Suárez Pellicioni, M., Núñez Peña, M. I., & Colomé, A. (2016). Math anxiety: A review of its cognitive consequences, psychophysiological correlates, and brain bases. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 16(1):3–22.

UN Secretary-General’s Independent Expert Advisory Group on the Data Revolution for Sustainable Development (2014). A World that Counts: Mobilising the Data Revolution for Sustainable Development.

Wurman, R. S. (1989). Information Anxiety: What to do when information doesn’t tell you what you need to know. Bantam Books, New York, AEB.

Mastodon Mastodon