irakurtzea

Kindle gailuan egindako azpimarrak erauztea

Irakurtzeko eta oharrak hartzeko tresna eta prozesu digitalak esploratu, ezarri eta hobetze bidean, egia esan Amazon Kindle™ gailua fikzio eta aisiarako irakurketarako mugatuta neukan. Azpimarrak eta oharrak egin daitezke, baina ez nuen modurik ezagutzen bertan jasotakoa beste inon erabili ahal izateko.
Mastodon Mastodon